Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zajezierzu


Procedury i oświadczenia obowiązujące w przedszkolu od 25 maja br


Kliknij w poniższe zdjęcia żeby powiększyć


Kliknij w poniższe zdjęcia żeby powiększyć

Kształcenie na odległość w szkołach i placówkach przedłużone do 24 maja br. Kliknij tu i przeczytaj więcej

Office 365 - ważne informacje


Drodzy Uczniowie!Drodzy Uczniowie!

W ramach Szkolnego Klubu Wolontariusza zapraszam do udziału w akcji Marzycielska Poczta. Akcja narodziła się pod koniec 2009 roku. Co jakiś czas na stronie akcji www.marzycielskapoczta.pl zamieszczane są profile chorych dzieci z całej Polski, które kochają dostawać tradycyjne listy i kartki. Listy i kartki dodają dzieciakom siły do walki z chorobą, ich rodzicom otuchy, a samym piszącym mnóstwo frajdy. Zachęcam do pisania listów/pocztówek/laurek dla Michałka.

Michałek ma Zespół Downa i niestety czasami z tego powodu jest Ąle traktowany przez innych. Pomimo tego to jednak pogodny i pracowity chłopiec, który poprzez rehabilitację niestrudzenie walczy o lepszą sprawność i samodzielność ze względu na liczne problemy związane m.in. z

link do profilu chłopca : https://marzycielskapoczta.pl/michal-gral/

link do reportaży na temat akcji: https://marzycielskapoczta.pl/kino-marzycielskiej-poczty/

Wszystkie kartki będą zbierane przez Wolontariuszy po powrocie do szkoły:)

koordynator SKW Maja Ratajczak

Zmiany w trybie pracy szkoły w dniach 25 marca - 10 kwietnia 2020 r.


Sukces w konkursie „ Poznajemy Ojcowiznę”W tym trudnym dla nas wszystkich czasie, chcemy podzielić się radosną informacją. Oto ona....
Alicja Grzegorek z klasy VII pod opieką Pani Anny Szymańskiej napisała pracę pod tytułem "Powrót do korzeni" o naszym rodaku i Jego synu - majorze pilocie Julianie Rochu Kowalskim. Praca zajęła I MIEJSCE w eliminacjach powiatowych Konkursu "Poznajemy Ojcowiznę" w Kozienicach. Tym samym zakwalifikowała się do etapu wojewódzkiego, którego podsumowanie odbędzie się w kwietniu tego roku w Warszawie. Gratulujemy sukcesu.

Rekrutacja online


Apel Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnyego


Lekcje zdalne - materiały dydaktycznePod poniższym adresem znajdują się materiały dydaktyczne do ćwiczeń.

https://www.gov.pl/web/zdalnelekcje/

Po wejściu na stronę proszę wybrać odpowiedni poziom (np. klasa 5) a następnie plan lekcji. Po wybraniu dnia tygodnia pojawią się tematy z poszczególnych przedmiotów. Zachęcamy do zapoznania się z propozycjami i życzymy owocnej pracy.

Lekcje z internetu – rusza serwis gov.pl/zdalnelekcje. Znajdują się tu również specjalnie dla ósmoklasistów przygotowane – pakiety zadań od CKE. Niżej podajemy link:

https://www.gov.pl/web/edukacja/lekcje-z-internetu

Niżej podajemy link do materiałów dla 8 klasy przygotowanych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

https://www.cke.gov.pl/

Lektury i filmy dla dzieci

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą TVP Kultura i propozycją filmów dla dzieci.

Prosimy zapoznać się z informacjami zawartymi w poniższych linkach:

Pasma edukacyjne TVP, TVP ABC i TVP Kultura – propozycje dla uczniów i nauczycieli

Nauka zdalna podczas zawieszenia zajęć w szkołach - rekomendacje dla nauczycieli i dyrektorów

Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice i Opiekunowie - pismo Kuratorium Oświaty w Warszawie

Drodzy uczniowie - pismo Kuratorium Oświaty w Warszawie


Kliknij w poniższy obrazek by powiększyć.


Więcej dowiesz się:

Zaktualizowana informacja dotycząca zawieszenia zajęć w przedszkolach, szkołach i placówkach

Informacje na stronie gov.pl

Informacje na stronie MEN

Lekarze, specjaliści, eksperci WHO wskazują, że wprowadzenie odpowiednich i odpowiedzialnych działań może ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa. Obecna sytuacja epidemiologiczna w Polsce może zagrozić zdrowiu obywateli. Dlatego na podstawie tzw. specustawy Minister Edukacji Narodowej przygotował rozporządzenie, które czasowo ogranicza funkcjonowanie jednostek systemu oświaty na obszarze całej Polski.

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Zawieszenie zajęć dotyczy przedszkoli, szkół i placówek oświatowych (publicznych i niepublicznych), z wyjątkiem:
• poradni psychologiczno-pedagogicznych;
• specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych;
• młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych;
• przedszkoli i szkół w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej;
• szkół w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich;
• szkół przy zakładach karnych i aresztach śledczych.

W przypadku specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych, poradni psychologiczno-pedagogicznych o udziale w zajęciach dziecka decyduje rodzic. To nie obowiązek lecz prawo. Rodzic, którego dziecko do 8. roku życia nie bierze udziału w zajęciach ma prawo do zasiłku opiekuńczego.

Rodzicu,
• ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Twoje i Twojego dziecka, zajęcia zostaną zawieszone od 12 marca br. W przedszkolach i szkołach podstawowych 12 i 13 marca br. będą jeszcze prowadzone działania opiekuńcze;
• zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny;
• jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS;
• przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;
• rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;
• śledĄ na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.

W szczególnie uzasadnionych sytuacjach rodzic ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego może wystąpić do dyrektora szkoły, do której uczęszcza jego dziecko o zapewnienie opieki.

Uczniu,

• pamiętaj o swoim bezpieczeństwie w domu. Unikaj miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe);
• przerwa w funkcjonowaniu Twojej szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki;
• odpowiedzialnie wykorzystaj czas zawieszenia zajęć w Twojej szkole. Przeczytaj ulubioną książkę, spróbuj uzupełnić swoje wiadomości lub rozwijaj kompetencje. Skorzystaj przy tym z darmowej platformy epodreczniki.pl i materiałów rekomendowanych przez Twojego nauczyciela;
• przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz.

Jak się zabezpieczyć przed koronawirusem?
• Często myj ręce przy użyciu mydła i wody.
• Przy kasłaniu i kichaniu zakrywaj usta i nos. Zachowaj co najmniej metr odległości od osób, które kaszlą i kichają.

Osoby wracające z regionów zarażonych koronawirusem powinny powiadomić o tym telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się do oddziału obserwacyjno-zakaĄnego. Więcej informacji dotyczących koronawirusa na stronie: gov.pl/koronawirus Podejrzewasz u siebie koronawirusa? Zadzwoń pod numer 800 190 590!


Bezpłatna infolinia NFZ jest czynna całą dobę, przez 7 dni w tygodniu. Wykwalifikowani konsultanci poinformują Cię, co zrobić, by otrzymać pomoc.

Podstawa prawna
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/410

Profil szkoły na facebooklink do profilu Szkolnego Klubu Wolontariatu na facebooku
https://www.facebook.com/wolontariat.zpo.1

Dokumenty do pobrania:

Karta zgłoszenia dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego

Oświadczenie o przetwarzaniu danych

Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych

Informacja RODO

Potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego

Koronawirus – Informacja Głównego Inspektora SanitarnegoAktualnie nie ma wytycznych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) oraz Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC), które nakazywałyby objęcie nadzorem osób powracających z krajów stwierdzono występowanie koronawirusa, jeżeli nie spełniają one kryteriów dla przypadku podejrzanego o zakażenie lub zachorowanie.
KRYTERIA KWALIFIKACJI do dalszego postępowania: (1)osób potencjalnie narażonych w związku z powrotem z obszarów utrzymującej się transmisji wirusa lub (2) osób, które miały bliski kontakt z osobą zakażoną.
Postępowaniu podlega osoba, która spełnia kryteria kliniczne oraz kryteria epidemiologiczne:
a) kryteria kliniczne
Każda osoba u której wystąpił co najmniej jeden z wymienionych objawów ostrej infekcji układu oddechowego:
gorączka
kaszel
duszność
b) kryteria epidemiologiczne
Każda osoba, która w okresie 14 dni przed wystąpieniem objawów spełniała co najmniej jedno z następujących kryteriów:
podróżowała lub przebywała w regionie, w którym stwierdzono przypadki koronawirusa [1];
miała bliski kontakt [2] z osobą, u której stwierdzono zakażenie (kontakt z przypadkiem potwierdzonym [3] lub przypadkiem prawdopodobnym [4]);
pracowała lub przebywała jako odwiedzający [5] w jednostce opieki zdrowotnej, w której leczono pacjentów zakażonych nowym koronawirusem.
ZALECENIA


WAŻNE!
Działa infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia 800 190 590, gdzie można uzyskać informacje dotyczące postępowania w sytuacji podejrzenia zakażenia nowym koronawirusem

Pełny tekst: Informacja Głównego Inspektora Sanitarnego dla dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek oświatowych w związku z potencjalnym ryzykiem zakażenia koronawirusem


Zawsze bezpiecznieW szkołach największą troską dyrekcji i pracowników zawsze było bezpieczeństwo wychowanków, zwłaszcza w obliczu licznych zagrożeń, jakie niesie współczesny świat. Również nasza szkoła od lat podejmuje działania w tym zakresie. Poza codzienną opieką i omawianiem tematyki bezpieczeństwa przez nauczycieli na lekcjach organizujemy uczniom spotkania z przedstawicielami instytucji i służb dbających o szeroko rozumiane bezpieczeństwa nas wszystkich. 7 stycznia br. gościliśmy w naszej szkole panią Ewę Gierduszewską i pana Tomasza Sotowskiego z Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Radomiu. Dzieci z zainteresowaniem obejrzały prezentację i wykazały się dużą wiedzą o ruchu drogowym. Na zakończenie spotkania uczniowie otrzymali elementy odblaskowe i zobowiązali się do ich używania. 7 lutego przyjechał do nas aspirant Tomasz Mazur – policjant z Kozienic. Rozmawiał z dziećmi nie tylko o bezpieczeństwie w ruchu drogowym, ale również o innych zagrożeniach, z jakimi mogą się zetknąć w czasie zbliżających się ferii zimowych. Przypomniał, że niebezpieczne sytuacje zdarzają się zarówno w świecie realnym jak i wirtualnym. O zasadach postępowania w korzystaniu z komputera i Internetu przypomina też gazetka na szkolnym korytarzu, ponieważ zbliża się Dzień Bezpiecznego Internetu. Apelujemy do rodziców o czujność, aby dzieci wypoczywały bezpiecznie i zadowolone wróciły po feriach do szkoły.

INNOWACJA PEDAGOGICZNA w przedszkoluZ książką w przedszkolu i w domu
nie nudzi się nikomu

Przeczytaj więcej.

Dzień Babci i Dziadka w przedszkolu21 stycznia jak co roku w naszym przedszkolu zorganizowana została uroczystość z okazji dnia Babci i Dziadka. W tym dniu dzieci elegancko ubrane recytowały wiersze, śpiewały piosenki i tańczyły taniec "Wróblanka” a także podarowały własnoręcznie wykonane świece żelowe. Po części oficjalnej goście zostali zaproszeni do konkursów i zabaw ruchowych. Każda odważna Babcia i odważny Dziadek otrzymał medal od wnuczka. Dziękujemy rodzicom za przygotowanie przyjęcia i słodkiego poczęstunkuZ NARODZENIA PANA DZIEŃ DZIŚ WESOŁY ...Zbliżający się czas Bożego Narodzenia od lat jest w szkołach okazją do radosnych spotkań uczniów, ich rodziców oraz pracowników szkoły. Pod kierunkiem katechetki, pani Henryki Mizak uczniowie i nauczyciele przygotowali jasełkowe przedstawienie oparte na betlejemskiej historii i okraszone kolędami w wykonaniu anielskiego chóru. Nasze zaproszenie na spotkanie 20 grudnia przyjęli przedstawiciele władz Gminy Sieciechów, ksiądz proboszcz Artur WoĄniak oraz emerytowani pracownicy szkoły. Przyszło też wielu rodziców i dziadków naszych młodych artystów. Po jasełkach i odczytaniu fragmentu Nowego Testamentu było symboliczne łamanie się opłatkiem oraz życzenia świąteczne. Na wszystkich czekał teraz wypoczynek w rodzinnym gronie i powitanie Nowego Roku. Tydzień po Święcie Trzech Króli, 12 stycznia o godzinie 11.00 w kościele parafialnym uczniowie powtórzyli swój występ dla mieszkańców Zajezierza, którzy licznie przybyli i nagrodzili wykonawców gromkimi brawami.

Międzynarodowy Dzień Wolontariusza„Jakże byłoby pięknie,
gdyby każdy z nas
mógł wieczorem powiedzieć:
dzisiaj zrobiłem gest miłości wobec drugiego”
(Papież Franciszek).

Dnia 5 grudnia 2019 roku obchodziliśmy w naszej szkole Międzynarodowy Dzień Wolontariusza. Z tej okazji dzień ten stał się DNIEM DOBRYCH UCZYNKÓW - wszyscy uczniowie nosili uśmiechnięte buĄki i mogli wziąć udział w loterii fantowej. Zebrane z tej akcji pieniądze zostały przekazane na rzecz Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Puławach. Dziękujemy wszystkim za okazane wsparcie!

koordynator SKW: Maja RatajczakZERÓWKA PIECZE PIERNICZKIGrudniowe dni, chociaż krótkie, chłodne i ponure wypełnione są radosnym oczekiwaniem na zbliżające się Święta Bożego Narodzenia. Wśród wielu przygotowań jest też czas na kulinarne czary. Maluchy z oddziału przedszkolnego chętnie angażują się w kuchni, więc mamy – Katarzyna Żukowska i Katarzyna Majewska – razem z wychowawczynią zorganizowały 16 grudnia słodkie warsztaty piernikowe. Dzieci świetnie się bawiły, a po szkolnych korytarzach rozchodziły się kuszące zapachy korzennych ciasteczek. To znak, że zbliżają się „smakowite święta”.

Galeria zdjęć z pieczenia pierników

20 Akcja Polacy - Rodakom zakończona !!!Dziękujemy wszystkim za okazane wsparcie!
Święty Mikołaj w PrzedszkoluWreszcie nadszedł dzień, na który dzieci czekały z utęsknieniem – do naszego przedszkola przybył św. Mikołaj! Emocji było mnóstwo. Podczas spotkania z Mikołajem przedszkolaki zaśpiewały Mikołajowi piosenkę, wyrecytowały wierszyk a także pokazały zabawę muzyczno – ruchową ,, Gąsienica Basia”.

Po występach Mikołaj obdarował dzieci prezentami, po które dzieci podchodziły z radością odważniejsze siadały nawet na jego kolanach i pozowały do zdjęć. Było cudownie! A kiedy pożegnaliśmy Mikołaja na twarzach dzieci jeszcze przez długo gościł uśmiech i szczęście.

Światowy Dzień Pluszowego Misia25 listopada z okazji Światowego Dnia Pluszowego Misia w przedszkolu królował Pluszowy Miś. Dzieci, tradycyjnie już, przyszły ze swoimi ulubionymi i kochanymi pluszakami. Naszą uroczystość zaczęliśmy od przywitania wszystkich przedszkolaków i ich misiów, następnie bawiliśmy się z kolegami i koleżankami z Oddziału Przedszkolnego przy misiowych przebojach. Przedszkolaki poznały historię misiowego święta, wspólnie odgadywały misiowe zagadki. Był słodki poczęstunek z ,, misiowym” akcentem. Na koniec każdy przedszkolak otrzymał Balonowego misia oraz Lubisia do domu. Mamy nadzieję, że wspomnienie tego wielkiego misiowego święta na długo pozostawi uśmiech na dziecięcych buziach
Pasowanie na Przedszkolaka i StarszakaDzień 14 listopada 2019 r. pozostanie na długo w pamięci dzieci i rodziców z Publicznego Przedszkola w Zajezierzu. Właśnie tego dnia odbyła się ważna przedszkolna uroczystość – “Pasowanie na Przedszkolaka i Starszaka”.

Uroczystość rozpoczęła się od powitania gości i przedstawienia krótkiej części artystycznej, w której dzieci i starszaki zaprezentowały swoje umiejętności recytatorskie i wokalne.

Po części artystycznej, pani dyrektor Agnieszka Popis dokonała uroczystego pasowania na przedszkolaka dzieci 3, 4 – letnie, zaś dzieci 5 – letnie na starszaka kładąc na ramieniu każdego dziecka dużą kredkę. Na twarzach przedszkolaków widać było powagę i dumę, że w tym dniu, oni są najważniejsi. Na pamiątkę tego wydarzenia każde dziecko otrzymało dyplom.

To miłe spotkanie zakończyło się zaproszeniem na słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców.

Nowo pasowanym przedszkolakom i starszakom życzymy wielu sukcesów, nowych przyjaĄni i samych radosnych chwil spędzonych w przedszkolu!


20 Akcja Polacy – RodakomSzanowni Państwo

Chciałbym zaprosić Państwa do udziału - już w 20 - tej - edycji Akcji Polacy - Rodakom. Polacy na Ukrainie, Polacy na Białorusi w tym zbliżającym się okresie świąteczno - noworocznym w sposób szczególny oczekują na biało - czerwone paczki z Polski, przede wszystkim dlatego, że już przez 20 lat takie paczki przekazujemy.

Zawsze to podkreślam i teraz to uczynię, że szczególnie dla dzieci, które wcześniej otrzymały taką paczkę Święta kojarzą się właśnie z takim prezentem. Dlatego tak wielka odpowiedzialność z naszej strony aby oczekiwań i nadziei dzieci, ale i osób starszych, nie zawieść.

Polacy za Wschodnią Granicą czekają na prezent, ale przede wszystkim czekają na dowody pamięci o Nich przez nas Polaków, i wydaje się, że właśnie paczka z Akcji Polacy - Rodakom pięknie wpisuje się w te oczekiwania. Listy jakie Państwo otrzymujecie z pewnością dopełniają obrazu tego czym w całym swoim wymiarze jest przygotowywana przez nas paczka. Mam wielką nadzieję, że i w tym roku uda nam się takie paczki przygotować w liczbie od 4000 do 5000 i wysłać za granicę, o co Państwa bardzo proszę. Paczki są przygotowywane w takich miastach jak Lublin, Łuków, Puławy, Świdnik i Ostrów Lubelski.

Zbieramy:
- słodycze, kakao, konserwy mięsne oraz tłuszczowo - mięsne, makaron, cukier, kasze, ryż, mleko w proszku, masę makową itp. - małe zabawki - przytulanki

Stanisław Gogacz
Senator RP

W szkole akcja trwa do 22 listopada 2019 roku.
Przyniesione rzeczy przekazujemy p. Mai Ratajczak albo p. B. Nowickiej-Drążyk.

Dziękujemy za wsparcie!

Happy Halloween


Dnia 30 paĄdziernika w naszy przedszkolu odbył się niezwykły bal - był to bal z okazji „Happy Halloween”.

Pani Beata Sadura zapoznała dzieci z tradycją, historią oraz zwyczajami związanymi z tym świętem.

Dzieci w tym dniu przyszły do przedszkola w strojach czarno-pomarańczowych, był nawet książę Dracula zas dziewczynki natomiast piękne suknie ‘małych czarownic’. Zabawa w tym dniu była wyśmienita! Wszyscy świetnie się bawili i uczestniczyli w wielu konkursach przygotowanych przez swoją panią. A były to m.in. ,, Slalom dyniowy”, ,, Rzut do celu” oraz uwielbiany przez wszystkich ‘Cukierek albo psikus” gdzie pani Dyrektor poczęstowała wszystkich przedszkolaków cukierkiem. Kolejnym zadaniem przedszkolaków było wydrążenie dyni i wspólne wykonanie lampionu. Na koniec balu słodki poczęstunek zorganizowany przez rodziców.

Zobacz: galerię zdjęć

Święto Pieczonego Ziemniaka w Przedszkolu


Jesień to czas zbiorów ziemniaków, a przy tym doskonała okazja do wspólnej zabawy i lepszego poznania tego popularnego warzywa. Z tej okazji skorzystały przedszkolaki i 02 paĄdziernika 2019 r. wraz z panią i swoimi rodzinami obchodziły Święto Pieczonego Ziemniaka.

W tym dniu, pomimo niesprzyjającej pogody, dzieci z rodzicami przybyli do przedszkola we wspaniałych humorach i z szerokim uśmiechem. Wspólnym zadaniem dla dzieci i rodziców było wykonanie z warzyw „Warzywniaka - Cudaka”. Pomysłowości w pracach nie brakowało. Wszystkie trafiły na wystawę i zdobiły kącik przedszkolny ciesząc oczy tych, którzy odwiedzają nasze przedszkole.

Nikogo z uczestników spotkania nie ominął poczęstunek. Wszyscy mogli spróbować pieczonych kiełbasek. Mama Szymonka przygotowała i poczęstowała dzieci placuszkami ziemniaczanymi , placuszkami z jabłkiem i owoców. Pychota!

Ten jesienny, deszczowy dzień na długo pozostanie w naszej pamięci!


Code Week w przedszkolu


Code Week to społeczna inicjatywa, w ramach której europejskie państwa „ścigają się” w liczbie zorganizowanych wydarzeń związanych z programowaniem. Akcja co roku organizowana jest na terenie całej Europy i dedykowana wszystkim, którzy chcą rozpocząć lub kontynuować przygodę z programowaniem. W siódmej edycja Europejskiego Tygodnia Kodowania zgłoszono w całej Polsce 15139 wydarzeń promujących programowanie! Tegoroczna liczba inicjatyw zapewniła Polsce drugie miejsce w europejskim rankingu. Inicjatywa była pod patronatem Ministerstwa Cyfryzacji.

Dzieci z Przedszkola i oddziału Przedszkolnego w drugim tygodniu paĄdziernika przystąpiły do akcji Code Week - u realizując zadania z listy zdobywając Certyfikat Europejskiego Tygodnia Kodowania.

Dzieci tak polubiły kolorowe kubki iż codziennie budują piękne wieże.

Zobacz: galerię zdjęć

ŚLUBOWANIE PIERWSZOKLASISTÓW


Pierwsza klasa szkoły podstawowej to początek wieloletniej przygody ze zdobywaniem wiedzy. Nic więc dziwnego więc, że pierwszoklasiści przyjmowani są do szkolnej społeczności bardzo uroczyście. W tym roku 18 paĄdziernika ślubowanie na wzór rycerskiego pasowania złożyło 15 najmłodszych uczniów. Ze swoją wychowawczynią, panią Moniką Mielczarek przygotowali oni piękny program artystyczny, który przedstawili zebranym w sali gimnastycznej pracownikom szkoły oraz koleżankom i kolegom. Na uroczystości obecni byli także ważni goście: pani sekretarz Gminy T. Sujkowska, przewodniczący Rady Gminy, S. Potyra i przewodnicząca Rady Rodziców A. Piskała. Po złożeniu ślubowania pani Dyrektor ogromnym ołówkiem pasowała każdego na ucznia. Odciskiem palca dzieci potwierdziły swoje zobowiązania i odebrały szkolne legitymacje. Tradycyjnie od uczniów klasy II i klasy VIII otrzymały drobne upominki. Były gratulacje i życzenia, robienie pamiątkowych zdjęć i słodki poczęstunek przygotowany przez troskliwych rodziców. Ten wyjątkowy dzień na długo zapadnie w pamięci najmłodszych uczniów naszej szkoły.

OBCHODY DNIA EDUKACJI NARODOWEJ


Dzień Edukacji Narodowej to święto wszystkich pracowników zatrudnionych w różnych placówkach oświatowych. Uczniowie w szkołach tego dnia wyrażają wdzięczność za opiekę, trud wychowania i kształcenia. Uroczystą akademię przygotowali wspólnie uczniowie klas młodszych i starszych pod opieką pani A. Szymańskiej, D. Szewc oraz B. Zielińskiej. Poza poważnymi wierszami i piosenkami znalazło się miejsce na scenkę z odrobiną szkolnego humoru. Po programie artystycznym pani Dyrektor złożyła nauczycielom i pracownikom obsługi życzenia i wręczyła nagrody i podziękowania. Na uroczystości obecni byli także goście: wójt Gminy A. Guba, przewodniczący Rady Gminy S. Potyra, sekretarz Gminy T. Sujkowska i przewodnicząca Rady Rodziców A. Piskała. Wszyscy pracownicy szkoły usłyszeli podziękowania i życzenia. To był bardzo miły dzień.

ALE JAZZ!


Pan Marcin JóĄwik, absolwent Łódzkiej Akademii Muzycznej od lat przyjeżdża do naszej szkoły z koncertami ukazującymi uczniom różne oblicza muzyki. Tym razem 25 września zaprosił słuchaczy na spotkanie z muzyką jazzową. Chociaż ten nurt muzyczny dla większości młodzieży może wydawać się nieco egzotyczny, nasz gość bez wątpienia wykazał jego atrakcyjność. Jazzowe aranżacje popularnych utworów szybko wciągnęły zebranych do wspólnej zabawy. Wiele z nich to popularne, często nucone melodie ze ścieżek dĄwiękowych różnych filmów. Bywa, że twórcami tych znanych utworów są wybitni polscy kompozytorzy. Dziękujemy za atrakcyjnie spędzony czas.

ŚWIĘTO 28 PUŁKU ARTYLERII LEKKIEJ


Co roku we wrześniu mieszkańcy naszej miejscowości obchodzą święto 28 Pułku Artylerii Lekkiej. Jednostka ta stacjonowała w Zajezierzu w latach międzywojennych i brała udział w kampanii wrześniowej 1939 roku. Po wojnie na fundamentach zabudowań jednostki powstał nasz kościół parafialny. Tegoroczne uroczystości miały miejsce 15 września. Rozpoczęły się manifestacją patriotyczną i złożeniem kwiatów pod pomnikiem upamiętniającym pobyt Józefa Piłsudskiego w Zajezierzu. Stamtąd zebrani przeszli na plac kościelny, gdzie w asyście kompanii honorowej i wojskowej orkiestry oddali hołd żołnierzom 28 pułku Artylerii Lekkiej oraz poległym i pomordowanym w czasie II wojny światowej. Po uroczystej mszy wszyscy przenieśli się na parking po drugiej stronie ulicy. Tu ustawiona była scena, na której program artystyczny przygotowany pod kierunkiem nauczycieli przedstawili uczniowie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Zajezierzu. Na zakończenie swojego występu dzieci zaprosiły zebranych do wspólnego śpiewania popularnych pieśni legionowych. Nasze władze samorządowe zadbały o posiłek: pod namiotem czekała na chętnych pyszna grochówka ugotowana przez panie z obsługi szkoły w Zajezierzu, oraz kiełbaska z grilla. Dopisała dobra pogoda. Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do przygotowania obchodów tego święta.


XLIX Zlot Młodych Krajoznawców


2 paĄdziernika 2019r. w XLIX Zlocie Młodych Krajoznawców wzięli udział uczniowie z 6 szkół z terenu powiatu kozienickiego. Wśród nich niektórzy uczniowie z klasy 7 z naszej szkoły. Byli to Jarek, Maksymilian, Mariusz, Alicja, Marzena, Marysia, Natalia, Oliwier i Maciej pod opieką pani Anny Szymańskiej.

Wyruszyliśmy z Kozienic o godzinie 8.00 do Muzeum przyrody i techniki w Starachowicach. Tu zapoznaliśmy się ze sposobem wytapiania w piecach żelaza z rud żelaza. Oglądaliśmy różne modele samochodu STAR, z produkcji których słynęły Starachowice. Następnie zwiedzaliśmy Klasztor Cystersów w Wąchocku oraz uwieczniliśmy swój pobyt w tym mieście fotografując się z sołtysem z Wąchocka. Czytając po drodze dowcipy związane z tym miastem. Następnie udaliśmy się śladami "Ponurego" do pobliskich lasów. Wędrując fragmentem PARTYZANCKIEJ DROGI KRZYŻOWEJ. W międzyczasie niektórym udało się znaleĄć trochę grzybów.

Po aktywnie spędzonym dniu - zadowoleni i pełni wrażeń wróciliśmy do domów.

Zobacz: galerię zdjęć

Szkoło Pomóż i Ty


Od 01/09/2019 trwa akcja „Szkoło Pomóż i Ty” 2019/2020

OTWÓRZMY BARTKOWI DRZWI DO ZEWNĘTRZNEGO ŚWIATA

rodzy Dyrektorzy, pedagodzy i uczniowie! Wyrażając wdzięczność za zaufanie, jakim obdarzyli Państwo Fundację „Pomóż i Ty” biorąc udział w corocznych akcjach charytatywnych Szkoło Pomóż i Ty, z ogromną radością składamy wyrazy najgorętszych podziękowań.

Dzięki Państwa pomocy od 17 lat dokonujemy rzeczy niezwykłych, wspólnie wkraczając w świat ogromnych wartości, jakim są otwartość na problemy drugiego człowieka, życzliwość, sprawiedliwość a przede wszystkim dobroć!

Dzięki zaangażowaniu Szkół, które wzięły udział w poprzednich akcjach, pomogliśmy naszym podopiecznym m.in. Oliwii Kielusiak, Danielowi Czerniak, Jakubowi Nowakowskiemu, Kamilowi Dominiak, którzy uwierzyli, że życie jest piękne, a ludzie są dobrzy. W świetle tych wszystkich pięknych i dobrych aspektów, pragniemy po raz kolejny zachęcić Państwa do udziału w kolejnej akcji charytatywnej Szkoło Pomóż i Ty na rok szkolny 2018/2019, przesyłając w załączeniu pakiet startowy cegiełek.

Tegoroczna akcja ma na celu pomoc 17-letniemu Bartkowi Chrzan, który pomimo dziecięcego porażenia mózgowego i operacji kręgosłupa nie rezygnuje z rehabilitacji wspomagającej jego rozwój. Bartek uwielbia samochody i podróże a dwuosobowy skuter inwalidzki Companier jest spełnieniem jego motoryzacyjnej pasji. Koszt takiego skutera to około 16 000 zł, dlatego od ofiarności i wrażliwości ludzi zależeć będzie spełnienie marzeń o odkrywaniu z najbliższymi zakamarków zewnętrznego świata na łonie natury.

Wolontariusze ZSP w Zajezierzu będą rozprowadzali cegiełki (od 23 września) w postaci pomocy naukowych w cenie 2 zł za sztukę. Zapraszamy uczniów i nauczycieli do uczestniczenia w akcji.

koordynator SKW Maja Ratajczak

Dzień chłopaka w przedszkolu


30 września w naszym przedszkolu obchodziliśmy Dzień Chłopaka - wszystkie dziewczynki i panie złożyły naszym kochanym chłopcom najserdeczniejsze życzenia oraz wręczyły małe podarunki : samochodziki ( zakupione przez rodziców), krawaty i dyplom ,,Super Kolegi”. Nie zabrakło zabaw i tańców.

Dzień Przedszkolaka


20 września obchodzony jest Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka. Termin obchodów Dnia Przedszkolaka – 20 września – nie jest przypadkowy. Jak zaznaczają pomysłodawcy święta, druga połowa września to czas, gdy dzieci w przedszkolu mają już za sobą okres adaptacyjny i częściowo integracyjny. Tego też dnia już po śniadaniu słychać było muzykę z piosenkami przedszkolnymi. Dzieci uczestniczyły we wspólnej zabawie i konkursach. Nie zabrakło uśmiechu i radości oraz słodkiego poczęstunku. Było wesoło i kolorowo. Przedszkolaki przypomniały sobie również o swoich prawach - tak ważnych w życiu każdego człowieka. Na zakończenie pani złożyły dzieciom życzenia i wręczyły każdemu odznakę i dyplom Super Przedszkolaka.

Zobacz: galerię zdjęć

Pani Jesień w przedszkolu


23 września do naszego przedszkola zapukała Pani Jesień, która przybyła z koszem pełnym jesiennych darów. Były w nim kasztany, żołędzie, orzechy, szyszki, jarzębina oraz kolorowe liście. Pani Jesień w pierwszej kolejności przedstawiła się dzieciom oraz w paru zdaniach opowiedziała skąd przybyła. Dzieci rozwiązywały zagadki dotyczące tej wspaniałej pory roku, po czym wspólnie zatańczyły jesienny taniec do utworu A. Vivaldiego Jesień. Dzieci wykonały piękne prace plastyczne o tematyce jesiennej.

Przedszkolaki miały także możliwość posłuchać przeczytanej opowieści przez Panią Jesień podczas „Spotkania czytelniczego on-line”.

Zobacz: galerię zdjęć

Kodeks Przedszkolaka


Przypominając sobie zasady zachowania i postępowania dzieci wykonały z nowym rokiem przedszkolnym swój Kodeks. Podpisując go (przybijało rączkę) obiecały stosować się do zasad między innymi takich jak: bycie grzecznym, wspierać i troszczyć się o innych, dbać o salę i zabawki a także być wesołym i cieszyć się z każdego dnia spędzonego z przyjaciółmi w przedszkolu.

I Festyn Hospicyjny


Szanowni Państwo

W dniu 22 września 2019r. na terenie Ogrodu Jordanowskiego w Kozienicach, Hospicjum im. Sługi Bożej Matki Kazimiery Gruszczyńskiej wraz z partnerami – w tym LGD „Puszcza Kozienicka” będzie organizować I Festyn Hospicyjny.

Celem imprezy będzie zbieranie datków na utworzenie hospicjum stacjonarnego na terenie powiatu kozienickiego.

Podczas imprezy będzie prowadzona loteria fantowa oraz licytacja.

Wolontariusze z naszej szkoły będą zbierać fanty do piątku 13 września. Fanty zostaną przekazane na loterię w Kozienicach. Możemy przynosić wszystko: zabawki, książki, artykuły biurowe, gry, czy puzzle. Zapewne każdy z nas ma coś w domu, czym mógłby się podzielić z innymi. Prosimy, aby przekazane rzeczy nie były zepsute, brudne, czy podarte.

Informacje dotyczące wolontariatu


UCZYMY PATRIOTYZMU


28.07.2019r. w Zajezierzu - Garczakowie, pod pomnikiem kpr. Michała Okurzałego uczczono pamięć 1376 żołnierzy poległych, zaginionych i rannych w walkach I Armii Wojska Polskiego nad Wisłą w lipcu i sierpniu 1944 roku. W czasie tego wydarzenia, Związek Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego im. Gen. Franciszka Gągora, odznaczył sztandar naszej szkoły Krzyżem Zasługi: "za prowadzoną, z motywacji patriotycznych naukę upowszechniającą chwalebne czyny obrońców i wyzwolicieli Ojczyzny, za wytrwałość i skuteczność w społecznym działaniu na rzecz krzewienia pięknych tradycji polskiego oręża".

Były wakacje, uczniowie odpoczywali, a kiedy trzeba byli na straży obowiązkowi i odpowiedzialni. Tak było latem w Zajezierzu -Garczakowie. Poczet sztandarowy reprezentował szkołę na uroczystościach patriotycznych pod pomnikiem patrona szkoły kaprala Michała Okurzalego. Reprezentowali szkołę Adam Pachnia, Patrycja Piskała, Weronika Drachal, Oliwia Popis, Magdalena Śmietanka i Bartosz Szewczyk oraz panie Barbara Zielińska i Anna Szymańska. Byli też licznie przybyli rodzice np. z Głuśca i Zajezierza.

W uroczystości uczestniczył także bosman Michał Okurzały, dla którego patron naszej placówki był kuzynem pradziadka.


INFORMACJA


Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Zajezierzu informuje, iż od 02.09.2019r. zmienia się organizacja czasu rozpoczynania i kończenia zajęć lekcyjnych. W związku z tym zmieniają się godziny przyjazdu i odjazdu autobusu szkolnego.

ROZKŁAD JAZDY AUTOBUSU SZKOLNEGO
OD DN. 02.09.2019R.
7:25 GARCZAKÓW „BLOK”
7:27 GŁUSIEC „WAŁ”
7:30 GŁUSIEC „REMIZA”
7:32 KRZYŻÓWKI „TADZIO”
7:34 GŁUSIEC „LENA”
7:35 ZBYCZYN ”KRESY”
7:41 NAGÓRNIK ”KACPER”
7:42 NAGÓRNIK „WERONIKA”
7:45 NAGÓRNIK „TUNEL”
7:50 SZKOŁA ZAJEZIERZE

GODZINY ROZPOCZYNANIA I KOŃCZENIA ZAJĘĆ- plan dnia
1. 8:00 – 8:45 (przerwa 10 minut)
2. 8:55 – 9:40 (przerwa10 minut)
3. 9:50 – 10:35 (przerwa15 minut)
4. 10:50 – 11:35 (przerwa15 minut)
5. 11:50 – 12:35 (przerwa10 minut)
6. 12:45 – 13:30 (przerwa5 minut)
7. 13.35 – 14:20 (przerwa5 minut)
8. 14:25 - 15:10

Rozpoczęcie roku szkolnego odbędzie się 02.09.2019r.
MSZA ŚWIĘTA- GODZ. 8:00
UROCZYSTOŚĆ W SZKOLE GODZ. 9:00

Agnieszka Popis

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zajezierzu

Informacje MEN
MEN

Strony warte odwiedzenia
Mazowieckie Koratorium Oświaty
OKE Waw
Hermes
SIOCopyright ©: D. Kwieciński Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zajezierzu aktualizacja: 2020-05-24 18:52:54