Zespół Szkolno-Przedszkolny w ZajezierzuDZIEŃ SPÓDNICY


Dzień spódnicy W dniu 4 listopada w naszej szkole odbył się Dzień Spódnicy zorganizowany przez Aleksandrę Sobolewską z pomocą Agaty Hołdy i Emilii Bisek z kl. VI. W tym dniu każda dziewczyna, nauczycielka oraz inna kobieta pracująca w szkole miała obowiązek założyć spódnicę lub sukienkę. Chłopcy też mogli, ale tylko nieliczni byli na tyle odważni. Był to fajny, wesoły dzień mimo listopadowej, pochmurnej pogody.

Pamiętamy …


W każdej kulturze od zarania dziejów ludzie z szacunkiem odnosili się do zmarłych i dbali o miejsca ich pochówku. W Polsce początek listopada jest czasem szczególnej pamięci o tych, co odeszli. Uczniowie naszej najstarszej klasy wraz z wychowawczynią w ostatnich dniach października poszli na cmentarz, gdzie uporządkowali kilka zaniedbanych mogił kryjących szczątki zupełnie nieznanych osób. Dzieci udały się też do grobu pana Jana Łakomczaka, pierwszego kierownika szkoły w Zajezierzu i zapaliły tam znicze. Przed uroczystością Wszystkich Świętych pani katechetka z klasą IV uporządkowała na placu kościelnym pomnik poświęcony żołnierzom 28 PAL –u. W piątek, 30 października razem z klasą V zapaliła znicze na pomniku przy kościele oraz na pomniku poświęconym J. Piłsudskiemu. Tego samego dnia do miejsc pamięci narodowej znajdujących się w pobliżu szkoły udali się ze swoją wychowawczynią pierwszoklasiści. Pamięć o przodkach jest elementem wychowania naszych najmłodszych.

Europejski Dzień Języków (EDJ)


Europejski Dzień Języków26 września obchodzimy Europejski Dzień Języków (EDJ). To coroczne święto języków ustanowione zostało w 2001 roku z inicjatywy Rady Europy. W ramach obchodów do 800 milionów Europejczyków z 47 państw kierowany jest apel o podejmowanie nauki większej liczby języków. Rada Europy jest bowiem przekonana, że różnorodność językowa stanowi narzędzie, dzięki któremu możliwe jest osiągnięcie większego wzajemnego zrozumienia pomiędzy poszczególnymi kulturami, oraz że różnorodność językowa stanowi kluczowy czynnik bogatego dziedzictwa kulturowego naszego kontynentu.

Europejski Dzień JęzykówW tym roku, z okazji tego święta, uczniowie klas V i VI pod kierunkiem pani Beaty Sadura wzięli udział w międzynarodowym projekcie zorganizowanym na platformie eTwinning. Jest to platforma internetowa służąca międzynarodowej współpracy szkół ze wszystkich krajów Unii Europejskiej. W ramach projektu uczniowie, na zajęciach koła języka angielskiego, własnoręcznie wykonali piękne kartki z okazji Dnia Języków Obcych. Zgodnie z założeniami projektu na kartkach zostały wypisane życzenia z okazji tego święta. Uczniowie pisali życzenia w języku angielskim oraz ojczystym. Następnie wszystkie kartki zostały rozesłane na adresy innych szkół biorących udział w projekcie. Kartki pocztą lotniczą dosłownie poleciały do: Bułgarii, Chorwacji, Francji, Włoch, Portugalii, Rumunii, Hiszpanii, Turcji, Wielkiej Brytanii, Niemiec, a także na Litwę i Łotwę. W tygodniu poprzedzającym sobotę 26 września także do naszej szkoły zaczęły docierać pierwsze życzenia. Prawie każdego dnia listonosz przynosił nowe. Ostatecznie do naszej szkoły dotarły 24 kartki z Hiszpanii, Czech, Chorwacji, Włoch, Francji, Łotwy, Wielkiej Brytanii, Litwy oraz Niemiec. Zdjęcia dokumentujące realizację projektu pani Beata Sadura zamieściła na platformie eTwinning w tzw. TwinSpace. Uczniowie biorący udział w projekcie mogli tam również obejrzeć zdjęcia i filmy zamieszczone przez inne szkoły partnerskie.

Udział w projekcie przyniósł uczniom wiele radości i frajdy. Przede wszystkim jednak uświadomił im jak wiele korzyści przynosi znajomość języka angielskiego. Dzięki niej uczniowie nawiązali kontakt ze swoimi rówieśnikami z różnych krajów europejskich.

Europejski Dzień Języków Europejski Dzień Języków Europejski Dzień Języków
Europejski Dzień Języków Europejski Dzień Języków Europejski Dzień Języków Europejski Dzień Języków

Czym jest eTwinning?


Czym jest eTwinning?

eTwinning eTwinning to łączenie i współpraca bliźniaczych szkół w Europie za pośrednictwem mediów elektronicznych oraz promowanie szkolenia nauczycieli. Jest to edukacyjny program Unii Europejskiej, który promuje wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) w szkołach europejskich. Uczniowie i nauczyciele wykorzystują Internet we współpracy ponad granicami. Współdziałają, wymieniają się informacjami i materiałami do nauki. eTwinning poszerza zakres pedagogicznych możliwości oferowanych uczniom i nauczycielom, motywuje do nauki i otwarcia na Europę.

Kto może wziąć udział?

W programie uczestniczyć mogą przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne (przedział wiekowy uczniów 3-19 lat), zarówno placówki państwowe, jak i prywatne (z uprawnieniami szkół publicznych) z krajów Unii Europejskiej, czyli z: Austrii, Belgii, Bułgarii, Cypru, Czech, Danii, Estonii, Finlandii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Litwy, Luksemburga, Łotwy, Malty, Niemiec, Portugalii, Rumunii, Słowacji, Słowenii, Szwecji, Węgier, Włoch, Wielkiej Brytanii, a także dodatkowo z Islandii, Norwegii, Republiki Chorwacji, Republiki Macedonii i Turcji. W realizację projektu może być zaangażowana cała szkoła: nauczyciele wszystkich przedmiotów, uczniowie wraz z opiekunami, dyrektorzy szkół, bibliotekarze, pedagodzy szkolni i pozostali pracownicy placówek.

Zalety

eTwinning jest dla wszystkich! Stawia minimum wymagań. Chętnym do stworzenia projektu wystarczy komputer z dostępem do Internetu. Nie wymaga nakładów finansowych i związanych z tym skomplikowanych formalności i procedur – zarejestrowany użytkownik ma dostęp do licznych, bezpłatnych narzędzi, za pomocą których może rozpocząć i prowadzić współpracę. Oferowane narzędzia są łatwe w obsłudze i bezpieczne dla uczniów, którzy mają możliwość skorzystania z nich bez obaw ingerencji z zewnątrz i dostępu do nieodpowiednich treści. Uczniowie biorący udział w projektach są bardziej zmotywowani do nauki, zwłaszcza języków obcych, informatyki oraz pozostałych przedmiotów z zakresu współpracy. Sami chętnie szukają nowych informacji, uczą się słówek, aby ciekawiej zaprezentować swoją wiedzę partnerom. Tematykę projektu łatwo dostosować do możliwości i zainteresowań uczniów i szkoły oraz aktualnie omawianych treści. Program jest niezwykle elastyczny – projekty mogą ewoluować nawet w trakcie realizacji. Każdy nauczyciel z tej samej szkoły może równolegle z kolegami prowadzić nawet kilka projektów – zależy to wyłącznie od jego chęci, czasu i możliwości.

Korzyści

Każdy uczestnik projektu odnosi korzyści z udziału: uczniowie zwiększają swoje kompetencje językowe oraz z zakresu korzystania z ICT (technologii informacyjno-komunikacyjnych), stają się bardziej otwarci, tolerancyjni i pewni własnych możliwości. Również nauczyciele rozwijają umiejętności językowe oraz techniczne, poznają systemy edukacyjne innych państw, metody pracy z uczniami, wymieniają się materiałami dydaktycznymi, w naturalny sposób integrują się z uczniami i innymi pracownikami szkoły biorącymi udział w projekcie. Także sama placówka zyskuje na prowadzeniu takiej współpracy. Znacznie wzbogaca swoją ofertę edukacyjną o nowe, kreatywne metody pracy, w pełni wykorzystuje zaplecze techniczne oraz promuje siebie na poziomie lokalnym, krajowym i europejskim.

Dzień Edukacji Narodowej


Dzień Edukacji Narodowej13 października 2015 roku Dzień Edukacji Narodowej – polskie święto oświaty i szkolnictwa wyższego ustanowione 27 kwietnia 1972 r. Upamiętnia ono rocznicę powstania Komisji Edukacji Narodowej, która została utworzona z inicjatywy króla Stanisława Augusta Poniatowskiego i zrealizowana przez Sejm Rozbiorowy w dniu 14 października 1773 r.

Dzień Edukacji NarodowejNa ten dzień uczniowie klasy V wraz z wychowawcą P. Anną Szymańską przygotowali montaż słowno – muzyczny. Narrator Oliwia Panas poprowadziła przedstawienie. W role nauczycielek wcieliły się: Maria Łoboda, Julia Piskała, Weronika Gajek, Emilia Dąbrowska, przedstawiając w humorystyczny sposób wydarzenia z życia nauczycieli. Olga Niedzielska jako nauczyciel języka polskiego poprowadziła lekcję, przedstawiając problemy uczniów, którymi byli m. in. Mateusz Mickiewicz, Mikołaj Wieczorek, Lena Gugała, Eryk Ochocki. Potem kilka szkolnych humorów, piosenek zaśpiewanych pod kierunkiem Marysi Łoboda. Na końcu podziękowania nauczycielom i innym pracownikom szkoły za trud włożony wychowanie i nauczanie. Tym sposobem przedszkolaki, uczniowie i nauczyciele i wszyscy pracownicy szkoły w Zajezierzu uczcili to ważne dla edukacji święto.

Dzień Edukacji Narodowej Dzień Edukacji Narodowej Dzień Edukacji Narodowej

Ślubuję uroczyście …


Ślubowanie 1 klasy20 października br. w naszej szkole odbyła się uroczystość ślubowania pierwszoklasistów. To dzień dla najmłodszych wyjątkowy. Na nasze zaproszenie przybyła do szkoły sekretarz Gminy Sieciechów pani Teresa Sujkowska. W sali gimnastycznej zgromadzili się uczniowie, rodzice i nauczyciele. Dzieci z klasy pierwszej pod kierunkiem wychowawczyni Danuty Szewc przygotowały program artystyczny. Dla sześciolatków przejętych występem przed liczną widownią recytacja wierszy i śpiewanie piosenek nie było łatwym zadaniem. Dzielne maluchy zmobilizowały się i zaprezentowały znakomicie. Po wprowadzeniu Sztandaru i odśpiewaniu Hymnu pierwszoklasiści powtórzyli tekst ślubowania. Wzorem tradycji rycerskich pani Dyrektor ogromnym ołówkiem pasowała bohaterów dnia na uczniów naszej szkoły. Po wyprowadzeniu Sztandaru świeżo upieczeni uczniowie odciskiem palca na Akcie Ślubowania potwierdzili wstąpienie w uczniowskie szeregi. Wychowawczyni wręczyła im pamiątkowe dyplomy i legitymacje szkolne, po czym złożyła dzieciom życzenia. W swoim wystąpieniu pani Dyrektor życzyła najmłodszym sukcesów w nauce i szczęśliwego pobytu w murach naszej szkoły. Również pani Teresa Sujkowska złożyła życzenia pierwszej klasie i przekazała słodką niespodziankę od pana wójta Mariana Czerskiego. Tradycyjnie uczniowie klasy II i VI wręczyli najmłodszym kolegom drobne upominki. Pani Dyrektor podziękowała gościom za przybycie i zakończyła uroczystość. Po przerwie dzieci z pierwszej klasy świętowały przy słodkościach przygotowanych przez rodziców. Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do przygotowania uroczystości ślubowania.

Wycieczka do Kozienic


Wycieczka do KozienicWycieczka do Kozienic1 października 2015 r. uczniowie klas IV i V z wychowawczyniami P. Beatą Sadurą i P. Anną Szymańską udali się na wycieczkę. Pierwszym punktem wyjazdu była Stacja Meteorologiczna w Nowinach koło Kozienic. Pracownik stacji opowiadał dzieciom o ciekawej pracy meteorologa. Dzieci mogły zobaczyć ogródek meteorologiczny a w nim przyrządy służące do pomiaru składników pogody. Następnie w pokoju meteorologów dowiedziały się, jak wysyła się co godzinę depeszę do Centralnej Stacji Meteorologicznej w Warszawie. Uczestnicy wycieczki mogli zaobserwować stare eksponaty – przyrządy np. barometr oraz nowoczesne urządzenia pomiarowe.

Kolejnym etapem wycieczki była Stadnina Koni w Kozienicach. Większość koni była na pastwiskach i tam mogły dzieci przyglądać się im. Konie spokojniejsze były karmione przez dzieci cukrem bądź marchewką. W stadninie hodowane są konie czystej krwi angielskiej. Są one przygotowywane do udziału w wyścigach. Ponieważ prowadzony jest także pensjonat dla koni, dzieci mogły zobaczyć jak wyglądają konie czystej krwi arabskiej. Przewodnik bardzo ciekawie opowiadał o historii tego miejsca.

Wycieczka okazała się bardzo udana. Dzieci miały dużo pytań, szczególnie były zaciekawione tym co dzieje się w stadninie koni.

Wycieczka do Kozienic Wycieczka do Kozienic Wycieczka do Kozienic
Wycieczka do Kozienic Wycieczka do Kozienic Wycieczka do Kozienic

„SPRZĄTANIE ŚWIATA – POLSKA” W ZSP W Zajezierzu.

ZIEMIA DLA CZŁOWIEKA – CZŁOWIEK DLA ZIEMI

21 września 2015 roku w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Zajezierzu, jak co roku przeprowadzono akcję zainicjowaną w Polsce przez Fundację „ Nasza Ziemia”.

Zaczęło się od apelu przygotowanego przez Szkolne Koło Przyrodnicze. Uczniowie klasy V i VI przypomnieli o celach i założeniach akcji, śpiewali piosenki przypominające wszystkim o tym, jak należy segregować odpady, chronić przyrodę aby miło się mieszkało na Ziemi wszystkim istotom żywym. W apelu uczestniczyli wszyscy od Przedszkola po klasę VI a także pracownicy szkoły. Po występie najstarsi uczniowie Szkoły Podstawowej – klasy V i VI uczestniczyły w heppeningu połączonym ze zbieraniem odpadów plastikowych i zakrętek na terenie Zajezierza.

Mieszkańcy podziwiali młodych ekologów oraz czytali treści zamieszczone na plakatach. Plakaty były dziełem uczniów uczęszczających na zajęcia koła przyrodniczego. Oto hasła umieszczone na nich: „ Każdy człowiek rozum ma więc o Ziemię dba” , „Segregujesz – śmiecisz mniej”.

Opiekun koła przyrodniczego - Anna Szymańska

Sprzątanie Świata Sprzątanie Świata Sprzątanie Świata
Sprzątanie Świata Sprzątanie Świata Sprzątanie Świata
Sprzątanie Świata Sprzątanie Świata Sprzątanie Świata

Bezpieczeństwo najważniejsze!


Dbanie o bezpieczeństwo uczniów od lat jest priorytetowym zadaniem naszej szkoły. Dlatego problematyka profilaktyki zagrożeń cywilizacyjnych i bezpieczeństwa dzieci stale eksponowana jest na tablicach na głównym korytarzu placówki oraz na korytarzu klas młodszych. Zawsze we wrześniu przypominamy dzieciom zasady bezpiecznego poruszania się po drogach. W ramach akcji finansowanej przez PZU pierwszoklasiści otrzymali znaczki odblaskowe, które mogą przypiąć do plecaków lub kurtek. 17. 09. br. w szkole zjawili się policjanci, którzy podczas spotkania z dziećmi zaprezentowali film o bezpieczeństwie korzystania z dróg oraz ostrożności w kontaktach z obcymi osobami. W rozmowie z policjantką nasi wychowankowie chętnie dzielili się swoimi doświadczeniami i spostrzeżeniami. Takie działania profilaktyczne są najlepszym sposobem zapobiegania kłopotom.

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2015/2016


Szybko minęły wakacje, czas wracać do szkoły. Na inauguracji roku szkolnego 2015/2016 w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Zajezierzu zgromadzili się uczniowie, ich rodzice, pracownicy szkoły oraz goście. Na uroczystość przybyli: wójt Gminy Sieciechów pan Marian Zbigniew Czerski, ksiądz kanonik Piotr Firlej, komendant Centrum Szkoleniowo – Inżynieryjnego w Dęblinie pułkownik Waldemar Wiśniewski, major mgr Marek Przedpełski, prezes koła nr 17 Związku Żołnierzy Wojska Polskiego pan Mirosław Błażejczyk, członkowie Zarządu pan Jan Zajdzik i Zbigniew Stachurski oraz starszy chorąży sztabowy Tadeusz Matuszyk. Obecność tak szczególnych gości wynikała z faktu, że władze wojskowe postanowiły uhonorować nasz Sztandar Szkoły Złotą Odznaką za Zasługi dla Związku Żołnierzy Wojska Polskiego. Tak więc tegoroczna inauguracja roku szkolnego miała w Zajezierzu wyjątkowy charakter. Pani dyrektor Agnieszka Popis powitała wszystkich zebranych, szczególnie najmłodsze dzieci i zapowiedziała występy uczniów. Program artystyczny przygotowali piątoklasiści pod kierunkiem pani Anny Szymańskiej i pani Moniki Mielczarek. Pierwsza część nawiązywała do 76 rocznicy wybuchu II wojny światowej. Wzruszającymi wierszami i piosenkami uczczono pamięć bohaterów broniących naszej Ojczyzny przed hitlerowskim agresorem. Po części artystycznej nastąpiło wprowadzenie Sztandaru Szkoły i odśpiewanie hymnu państwowego. Przedstawiciele władz wojskowych dokonali uroczystej dekoracji Sztandaru Złotą Odznaką za Zasługi dla Związku Żołnierzy Wojska Polskiego. Po wyprowadzeniu Sztandaru uczniowie radosnymi wierszami i piosenkami powitali nowy rok szkolny. W swoim wystąpieniu pan wójt Marian Zbigniew Czerski pogratulował naszej szkole odznaczenia i życzył wszystkim udanego oraz pełnego sukcesów roku szkolnego. Na zakończenie uroczystości pani dyrektor Agnieszka Popis podziękowała za uhonorowanie Sztandaru Szkoły i złożyła uczniom, ich rodzicom oraz nauczycielom życzenia wytrwałej i owocnej pracy. Następnie uczniowie wraz z wychowawcami udali się do klas na spotkanie organizacyjne.
Copyright ©: D. Kwieciński Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zajezierzu aktualizacja: 2015-11-24 19:06:58