Zespół Szkolno-Przedszkolny w ZajezierzuUroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2015/2016


Szybko minęły wakacje, czas wracać do szkoły. Na inauguracji roku szkolnego 2015/2016 w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Zajezierzu zgromadzili się uczniowie, ich rodzice, pracownicy szkoły oraz goście. Na uroczystość przybyli: wójt Gminy Sieciechów pan Marian Zbigniew Czerski, ksiądz kanonik Piotr Firlej, komendant Centrum Szkoleniowo – Inżynieryjnego w Dęblinie pułkownik Waldemar Wiśniewski, major mgr Marek Przedpełski, prezes koła nr 17 Związku Żołnierzy Wojska Polskiego pan Mirosław Błażejczyk, członkowie Zarządu pan Jan Zajdzik i Zbigniew Stachurski oraz starszy chorąży sztabowy Tadeusz Matuszyk. Obecność tak szczególnych gości wynikała z faktu, że władze wojskowe postanowiły uhonorować nasz Sztandar Szkoły Złotą Odznaką za Zasługi dla Związku Żołnierzy Wojska Polskiego. Tak więc tegoroczna inauguracja roku szkolnego miała w Zajezierzu wyjątkowy charakter. Pani dyrektor Agnieszka Popis powitała wszystkich zebranych, szczególnie najmłodsze dzieci i zapowiedziała występy uczniów. Program artystyczny przygotowali piątoklasiści pod kierunkiem pani Anny Szymańskiej i pani Moniki Mielczarek. Pierwsza część nawiązywała do 76 rocznicy wybuchu II wojny światowej. Wzruszającymi wierszami i piosenkami uczczono pamięć bohaterów broniących naszej Ojczyzny przed hitlerowskim agresorem. Po części artystycznej nastąpiło wprowadzenie Sztandaru Szkoły i odśpiewanie hymnu państwowego. Przedstawiciele władz wojskowych dokonali uroczystej dekoracji Sztandaru Złotą Odznaką za Zasługi dla Związku Żołnierzy Wojska Polskiego. Po wyprowadzeniu Sztandaru uczniowie radosnymi wierszami i piosenkami powitali nowy rok szkolny. W swoim wystąpieniu pan wójt Marian Zbigniew Czerski pogratulował naszej szkole odznaczenia i życzył wszystkim udanego oraz pełnego sukcesów roku szkolnego. Na zakończenie uroczystości pani dyrektor Agnieszka Popis podziękowała za uhonorowanie Sztandaru Szkoły i złożyła uczniom, ich rodzicom oraz nauczycielom życzenia wytrwałej i owocnej pracy. Następnie uczniowie wraz z wychowawcami udali się do klas na spotkanie organizacyjne.

Bezpieczeństwo najważniejsze!


Dbanie o bezpieczeństwo uczniów od lat jest priorytetowym zadaniem naszej szkoły. Dlatego problematyka profilaktyki zagrożeń cywilizacyjnych i bezpieczeństwa dzieci stale eksponowana jest na tablicach na głównym korytarzu placówki oraz na korytarzu klas młodszych. Zawsze we wrześniu przypominamy dzieciom zasady bezpiecznego poruszania się po drogach. W ramach akcji finansowanej przez PZU pierwszoklasiści otrzymali znaczki odblaskowe, które mogą przypiąć do plecaków lub kurtek. 17. 09. br. w szkole zjawili się policjanci, którzy podczas spotkania z dziećmi zaprezentowali film o bezpieczeństwie korzystania z dróg oraz ostrożności w kontaktach z obcymi osobami. W rozmowie z policjantką nasi wychowankowie chętnie dzielili się swoimi doświadczeniami i spostrzeżeniami. Takie działania profilaktyczne są najlepszym sposobem zapobiegania kłopotom.

„SPRZĄTANIE ŚWIATA – POLSKA” W ZSP W Zajezierzu.

ZIEMIA DLA CZŁOWIEKA – CZŁOWIEK DLA ZIEMI

21 września 2015 roku w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Zajezierzu, jak co roku przeprowadzono akcję zainicjowaną w Polsce przez Fundację „ Nasza Ziemia”.

Zaczęło się od apelu przygotowanego przez Szkolne Koło Przyrodnicze. Uczniowie klasy V i VI przypomnieli o celach i założeniach akcji, śpiewali piosenki przypominające wszystkim o tym, jak należy segregować odpady, chronić przyrodę aby miło się mieszkało na Ziemi wszystkim istotom żywym. W apelu uczestniczyli wszyscy od Przedszkola po klasę VI a także pracownicy szkoły. Po występie najstarsi uczniowie Szkoły Podstawowej – klasy V i VI uczestniczyły w heppeningu połączonym ze zbieraniem odpadów plastikowych i zakrętek na terenie Zajezierza.

Mieszkańcy podziwiali młodych ekologów oraz czytali treści zamieszczone na plakatach. Plakaty były dziełem uczniów uczęszczających na zajęcia koła przyrodniczego. Oto hasła umieszczone na nich: „ Każdy człowiek rozum ma więc o Ziemię dba” , „Segregujesz – śmiecisz mniej”.

Opiekun koła przyrodniczego - Anna Szymańska

Sprzątanie Świata Sprzątanie Świata Sprzątanie Świata
Sprzątanie Świata Sprzątanie Świata Sprzątanie Świata
Sprzątanie Świata Sprzątanie Świata Sprzątanie ŚwiataCopyright ©: D. Kwieciński Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zajezierzu aktualizacja: 2015-09-24 17:40:45